Autoryzowany serwis BetterPack®

Jesteśmy jedynym w Polsce autoryzowanym serwisem urządzeń BetterPack®. W krótkim czasie zdiagnozujemy i naprawimy Państwa urządzenie używając wyłącznie oryginalnych części producenta. Przed rozpoczęciem napraw przedstawimy dokładny kosztorys.

Oferujemy również okresowe przeglądy oraz czyszczenie maszyn BetterPack®, aby zapewnić ich sprawne działanie oraz jak najbardziej wydłużyć ich żywotność.

Jeżeli przeglądu i czyszczenia wymaga duża liczba maszyn, istnieje możliwość wykonania serwisu na miejscu — w Państwa magazynie. 

Zapraszamy do kontaktu:
+48 577 914 644

info@zapako.pl